fb
Postępowania rozstrzygnięte
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Oznaczenie sprawy Termin składania ofert Szczegóły
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/20 11.09.2020 r. WIĘCEJ
Opróżnianie recyklomatów na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/20 05.08.2020 r. WIĘCEJ
Dostawa paliw Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/20 16.07.2020 r. WIĘCEJ
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/20 17.06.2020 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/4/20 15.06.2020 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/20 07.05.2020 r. WIĘCEJ
Opróżnianie recyklomatów na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/20 07.04.2020 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie elementów małej architektury na pętlach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/20 03.02.2020 r. WIĘCEJ
Prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/11/19 20.01.2020 r. WIĘCEJ
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/9/19 08.11.2019 r. WIĘCEJ
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/10/19 24.10.2019 r. WIĘCEJ
Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/8/19 24.09.2019 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/19/I 02.09.2019 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/6/19 24.06.2019 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/19 31.05.2019 r. WIĘCEJ
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie Przetarg nieograniczony ZOM/KP/4/19 26.03.2019 r. WIĘCEJ
Prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/1/19 22.02.2019 r. WIĘCEJ
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na pętlach komunikacji miejskiej Przetarg nieograniczony ZOM/KP/2/19 11.02.2019 r. WIĘCEJ
Dostawa paliw Przetarg nieograniczony ZOM/KP/3/19 08.02.2019 r. WIĘCEJ
Serwis techniczny drogowych stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz dostawa obrazu z 18 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/17/18 05.12.2018 r. WIĘCEJ
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/7/18/II 23.11.2018 r. WIĘCEJ
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony ZOM/KP/5/18/II 30.10.2018 r. WIĘCEJ
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo