Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2024-05-06

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Sprzedajemy samochody - zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok prod.

Nr rej.

Cena [zł]

Ocena techniczna

Uwagi

1

Samochód osobowy

Peugeot 208 1.2 

Pure Tech
82 KM wersja singature+ 

2018

WI 909HS

24 900,00

samochód używany

Przegląd techniczny auta ważny do 08.11.2024 r.

 

Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do złożenia pisemnej oferty:

  • według wzoru, który jest na końcu tego ogłoszenia 
  • w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup pojazdu”
  • do poniedziałku 20.05.2024 r. do godz. 10.00
  • w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, który mieści się w Al. Jerozolimskich 11/19, pok. nr 410.

Otwarcie ofert nastąpi 20.05.2024 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę, zostaną o tym poinformowani mejlowo lub telefonicznie. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można będzie obejrzeć w środę 15.05.2024 r. w Al. Jerozolimskich 11/19 po uprzednim umówieniu się.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest  Łukasz Weceklicki, tel. 22 277 04 79.

Pobierz wzór oferty


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115