Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2022-07-12

Podsumowanie I połowy 2022: Czystość miasta pod kontrolą

Dla bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki stolicy – patrole Zarządu Oczyszczania Miasta sprawdzają czystość. Od początku roku interweniowały już 7 tys. razy.

Kontrole, które prowadzimy, to codzienny monitoring Warszawy pod kątem czystości i bezpieczeństwa. Działania dotyczą wywiązywania się zarządców terenów z obowiązku utrzymania porządku. Czysta Warszawa to wspólna sprawa. Dlatego, na podstawie uprawnień jakie nam przyznał prezydent miasta, przyglądamy się terenom, które podlegają różnym administratorom i właścicielom. W ten sposób nie tylko dbamy o komfort życia mieszkańców i wizerunek stolicy, ale i mobilizujemy zarządców do podnoszenia standardów czystości w Warszawie.

Kolaż dwóch zdjęć - na lewym na chodniku leży bardzo dużo śmieci, kartonów, papierów, na prawym - to samo miejsce, ale posprzątane. Na górze napis I połowa 2022, logotyp Zarządu Oczyszczania Miasta, na dole napis 7000 interwencji dla czystości

Tysiące interwencji dla czystości

Od początku roku podjęliśmy już 7 tys. interwencji. Najwięcej z nich dotyczyło zaśmiecenia chodników i jezdni – prawie 1,8 tys. Niewiele mniej odnosiło się do uszkodzonych elementów infrastruktury pieszej i drogowej, jak znaki, ławki, studzienki czy sygnalizacja – w sumie 1,6 tys. Patrole reagowały też na pseudograffiti umieszczane na wiatach, koszach i barierach dźwiękochłonnych. Interwencje w sprawach pomazanych elementów małej miejskiej architektury podejmowaliśmy 855 razy. Ponad 700 zgłoszeń dotyczyło podrzuconych śmieci, takich jak opony, meble, sprzęt AGD czy odpady po remoncie.

Kolaż dwóch zdjęć. Na pierwszym - leśna droga, na której leży sterta śmieci - opony, fragmenty karoserii i mebli. Na drugim to samo miejsce, ale posprzątane.

Zużyte opony i części samochodowe powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Zaśmiecenia do zgłoszenia

Jeśli patrol ZOM zauważy zaśmiecenie lub uszkodzenie, to interweniuje u zarządcy, który nie wywiązuje się z obowiązku sprzątania. Następnie kontrolerzy ponownie sprawdzają realizację zaleceń. Jeśli nadal mają uwagi do stanu czystości, wtedy Straż Miejska może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Nieocenionym wsparciem dla pracy służb oczyszczania są zaangażowani mieszkańcy, którzy swoje zgłoszenia kierują do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115