Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2016-02-17

Porządki w ptasich domkach


Porządki w ptasich domkach

                

Trwa przegląd i czyszczenie budek lęgowych. Wiosną zasiedlą je nowi mieszkańcy.

Trwają porządki w budkach dla ptaków rozwieszonych w parkach, którymi opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta. Z kilkuset domków usunięte zostaną stare i niezamieszkane gniazda. Dzięki temu wiosną ptaki chętniej zasiedlą skrzynki. Takie działania poprawiają zarówno warunki lęgowe, jak i bytowe ptaków, ponieważ zwiększają higienę. Razem z opuszczonym gniazdem usuwane są pasożyty, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na nowych mieszkańców.

Po pierwszym sezonie rozwieszenia specjalnych budek dla wróbli już wiemy, że 7 z 10 w południowej części Ogrodu Saskiego było zamieszkałych

Czyszczenie budek może się odbywać jedynie do końca lutego. Reguluje to rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Podczas czyszczenia sprawdzane jest jakie gatunki ptaków zamieszkują skrzynki, co pomaga ustalić skład gatunkowy ptaków na danym terenie

Prace porządkowe dostarczają nam informacji o zasiedlonych skrzynkach oraz gatunkach ptaków, które je zamieszkiwały. Pozwala nam to lepiej zaplanować ilość i zagęszczenie nowych budek. I tak po pierwszych porządkach w parku Ujazdowskim wiemy, że 34 z 45 wyczyszczonych domków było zajętych.

Do wyczyszczenia jest kilkaset budek. Tam gdzie będzie trzeba dowiesimy nowe.

Skrzydlaci mieszkańcy naszych parków objęci są szczególną opieką. Zimą na stawie w Ogrodzie Saskim, parku Ujazdowskim, Skaryszewskim oraz na Kanale Piaseczyńskim, wykuwamy przeręble, żeby ptaki miały dostęp do wody. Ponadto rozstawiamy karmniki i korytka dla kaczek do których w mroźne i śnieżne dni dostarczamy kilkadziesiąt kilogramów ziaren. Na drzewach rozwieszamy podkarmiaczki. Tablice informacyjne ustawione w parkach przypominają mieszkańcom jak prawidłowo dokarmiać ptactwo.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115