Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2022-06-14

Sprzedajemy używane samochody

Sprzedajemy używane samochody, czyli zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa  opisywanego

przedmiotu

Rok produkcji 

Nr rejestracyjny

Cena

Ocena techniczna

Uwagi

1.

Samochód osobowy HYUNDAI i30 BASE PLUS

2010

WI 9052N

4 600,00

samochód używany

Integralną częścią pojazdu jest zestaw głośnomówiący z 2012 r. 

Przegląd techniczny auta ważny do 03.12.2022 r.

2

Samochód osobowy HYUNDAI i30 BASE PLUS

2010

WI 9055N

2 300,00

samochód używany

Integralną częścią pojazdu jest zestaw głośnomówiący z 2012 r. 

Przegląd techniczny auta ważny do 03.12.2022 r.

3

Samochód osobowy HYUNDAI i30 BASE PLUS

2010

WI 9056N

2 500,00

samochód używany

Integralną częścią pojazdu jest zestaw głośnomówiący z 2012 r. 

Przegląd techniczny auta ważny do 08.12.2022 r.

4

Samochód osobowy HYUNDAI i30 CLASSIC PLUS

2011

WI 3865R

3 800,00

samochód używany

Integralną częścią pojazdu jest zestaw głośnomówiący z 2021 r. 

Przegląd techniczny auta ważny do 21.09.2022 r.

5.

Samochód osobowy KIA

2009

WI 9338L

3 000,00

samochód używany

Integralną częścią pojazdu jest zestaw głośnomówiący z 2012 r. 

Przegląd techniczny auta ważny do 15.11.2022 r.

Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do złożenia pisemnej oferty:

  • według wzoru, który jest na końcu tego ogłoszenia 
  • w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup pojazdu”
  • do wtorku 21.06.2022 r. do godz.12.00
  • w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta, który mieści się w Al. Jerozolimskich 11/19, pok. nr 410.

Oferty otworzymy 21.06.2022 r.

Oferentów, którzy zaoferują najwyższą cenę, poinformujemy o tym pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie. Nabywca pojazdu zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Samochody wystawione na sprzedaży można będzie obejrzeć w poniedziałek 20.06.2022 r. w godz. 09.00 – 12.00 przy Al. Jerozolimskich 11/19 (miejsca parkingowe przed siedzibą ZOM).

Osoba do kontaktu w tej sprawie jest Wojciech Kieszkowski, tel. 519 047 147.

Pobierz wzór oferty


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115