Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2016-12-13

Zegar słoneczny w konserwacji

 

Konserwacja zabytkowego zegara 
z Ogrodu Saskiego

 

Zabytkowy zegar słoneczny z Ogrodu Saskiego zniknął z parku. Przez zimę przejdzie zabiegi konserwatorskie.

Zegar z Ogrodu Saskiego spędzi najbliższe miesiące w pracowni konserwatorskiej. Przy użyciu lasera zostanie dokładnie oczyszczona jego tarcza i podstawa. Uzupełnione też zostaną ubytki. Na nowo przymocowana zostanie, teraz obluzowana, metalowa wskazówka. Konserwację przejdzie również metalowe ogrodzenie zegara. Zostaną odtworzone brakujące elementy konstrukcji, a żeliwne słupki będą wzmocnione. Metalowe fragmenty zabytku zostaną zabezpieczone przed korozją. Odnowiony zabytek wróci do parku wiosną. Koszt prac wyniesie 12,3 tys. złotych.

O pracach opowiada Radosław Tusznio z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Zabytków ASP

Stan zabytkowych obiektów, znajdujących się w parkach którymi opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, jest regularnie monitorowany przez konserwatorów zabytków, a drobne prace i naprawy przeprowadzane są na bieżąco. Kompleksowe konserwacje zlecamy w zależności od potrzeb i wskazań specjalistów. Zegar słoneczny ostatni raz poddany był takim zabiegom w 2004 r.

Zegar słoneczny zabrany jest na zimę do pracowni konserwatorskiej

Zegar słoneczny, stojący przy Fontannie Wielkiej na głównej osi Ogrodu Saskiego, został ufundowany w 1863 r. przez meteorologa Antoniego Szeligę Megiera. Na powierzchni marmurowej tarczy wyryta jest siatka linii, na której cień wskazówki pokazuje czas na zaznaczonych godzinach, kwadransach i odstępach pięciominutowych. W czasie drugiej wojny światowej zegar został częściowo uszkodzony. W roku 1969 zrekonstruowano zagubioną wskazówkę i uzupełniono ubytki w marmurowej tarczy. Zegar figuruje w rejestrze zabytków od 1 lipca 1965 roku.

 

 


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115