Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2017-05-11

Zegar słoneczny znów w Ogrodzie Saskim

 

 

Odnowiony zegar słoneczny  z Ogrodu Saskiego

 

Zabytkowy zegar słoneczny wrócił do Ogrodu Saskiego. Zimę spędził w pracowni konserwatorskiej, gdzie przeszedł laserową renowację.

Zabytek zniknął z głównej osi Ogrodu Saskiego w grudniu. Przewieziony został do pracowni konserwatorskiej, gdzie jego podstawa i tarcza zostały gruntownie oczyszczone. Do renowacji wykorzystano najnowsze technologie – zanieczyszczenia z marmuru i piaskowca usuwane były laserem. To metoda bardzo efektywna, a jednocześnie bezpieczna dla zabytku.

Laserowe czyszczenie zegara

Na nowo zamocowano także metalową wskazówkę zwaną gnomonem. Konieczny był także remont metalowego ogrodzenia, w którym zrekonstruowano brakujące elementy, a całość została wzmocniona i zabezpieczona przed korozją.

Po renowacji zegar słoneczny wrócił na główną oś Ogrodu Saskiego

Całkowity koszt renowacji zabytku wraz z ogrodzeniem to 12,3 tys. zł. Konserwacje przeprowadzili specjaliści z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP.

Zegar słoneczny, stojący przy Fontannie Wielkiej na głównej osi Ogrodu Saskiego, został ufundowany w 1863 r. z zapisu w testamencie meteorologa Antoniego Szeligi Megiera, co oznajmia wyryty na marmurowej tarczy napis ERECTUM EX LEGATO ANTONI MAGIER. A.D. MDCCCLXIII („Wystawiono z zapisu Antoniego Magiera w Roku Pańskim 1863”). Znajduje się tam precyzyjna siatka linii, na której cień wskazówki pokazuje czas na zaznaczonych godzinach, kwadransach, a nawet odstępach pięciominutowych. Centralna część tarczy ozdobiona jest półksiężycem – to nawiązanie do podobnego elementu osi saskiej – zegara znajdującego się w Łazienkach Królewskich.

W czasie drugiej wojny światowej zegar został częściowo uszkodzony. W roku 1969 zrekonstruowano zagubioną wskazówkę i uzupełniono ubytki w marmurowej tarczy. Zegar figuruje w rejestrze zabytków od 1 lipca 1965 roku.

Po ustawieniu zegar został zaimpregnowany

Zabytkowe obiekty znajdujące się w parkach którymi opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, są regularnie monitorowane przez konserwatorów, a w razie potrzeby drobne prace i naprawy przeprowadzane są na bieżąco. Kompleksowe konserwacje zlecane w zależności od potrzeb i wskazań specjalistów. Zegar słoneczny takim zabiegom ostatni raz poddany był w 2004 r.


Wcześniejsze aktualności
07.02.2024

Ogłoszenie

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115