Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Struktura

Opis struktury organizacyjnej Zarządu Oczyszczania Miasta

Schemat organizacyjny Zarządu Oczyszczania Miasta

 

Zarządem Oczyszczania Miasta kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy do spraw Technicznych i Głównego Księgowego  Dyrektorowi podlegają: Dział Zamówień Publicznych Dział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Dział Spraw Pracowniczych Dział Kontroli Wykonania Usług Dział Kontroli Stanowisko do spraw Skarg i Kontroli Wewnętrznej Stanowisko do spraw bhp i ppoż  Dział Prawny Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych podlegają: Dział Oczyszczania Mechanicznego Dział Oczyszczania Dział Eksploatacji Dział Informatyki Głównemu Księgowemu podlegają: Dział Finansowo-Księgowy Dział Rachuby i Płac Dział Administracyjno-Gospodarczy

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115