fb
Sprzątanie ulic

   

min. 1 x tydzień

auto     

 

1 300 km ulic

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca oczyszczanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, w tym utwardzonych torowisk tramwajowych. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do ulic osiedlowych - administracje i wspólnoty, a do dróg ekspresowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ulice nam podlegające od wiosny do jesieni są zamiatane i zmywane. O ile pozwala na to pogoda, czyli nie występują ulewne deszcze, każda sprzątana jest średnio raz na tydzień. Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest na całej szerokości jezdni wraz z utwardzonym torowiskiem. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Dzięki temu nie dopuszczamy do zakorkowania miasta, tym bardziej, że skuteczność mycia oraz zamiatania jezdni związana jest z prędkością z jaką powinny poruszać się pojazdy sprzątające. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zamiatarki i zmywarki - żeby skutecznie oczyścić nawierzchnię - powinny mieć na szybkościomierzu ok. 10 km/h. Dopiero w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu maleje, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców. 

Mechaniczne oczyszczanie jezdni na zlecenie i pod kontrolą ZOM wykonują firmy zewnętrzne wyłonione w ramach przetargu. Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Oczyszczanie ulic wykonywane jest przez następujące firmy: 

  Firma

Dzielnice

 Zakres w km 

 Liczba sprzętu 

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Białołęka

89,95

2

AG-COMPLEX Sp. z o.o.

Praga-Północ, Targówek

96,76

2

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Praga-Południe

102,40

3

AG-COMPLEX Sp. z o.o.

Rembertów, Wawer cz.północna, Wesoła

72,57

2

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o., Mr Road Service Sp. z o.o.

Wawer cz.południowa

69,38

2

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Żoliborz, Bielany

106,15

3

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Bemowo

55,56

2

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Wola

69,90

2

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Śródmieście cz.północna

93,46

3

Byś Wojciech Byśkiniewicz

Śródmieście cz.południowa

76,10

2

Partner Dariusz Apelski, Partner Sp. z o.o.

Ursus

76,75

2

Suez Polska Sp. z o.o.

Włochy, Ochota

86,19

2

Suez Polska Sp. z o.o.

Mokotów cz.zachodnia

83,56

2

Remondis Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.

Wilanów, Mokotów cz.wschodnia

108,26

3

Suez Polska Sp. z o.o.

Ursynów

81,22

2

Razem

 1 268,21 km

 34

 

W tym roku warszawskie ulice zostały posprzątane już 20 razy.

W 2019 r. jezdnie w stolicy sprzątane były średnio 57 razy.

           

 

 

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


    Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo