Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/8/20
Termin składania ofert 15.02.2021
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 21.08.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian 18.09.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (2) 25.09.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (3) 08.10.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (4) 23.10.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (5) 18.11.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (6) 10.12.2020 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (7) 14.01.2021 pobierz pdf
Identyfikator postępowania: 55a3900d-2045-41c3-b0c1-9a10629a4d77 21.08.2020
Klucz publiczny 21.08.2020 pobierz plik ASC
SIWZ 21.08.2020 pobierz pdf
Załacznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY (wersja edytowalna) 21.08.2020 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SIWZ - CENY JEDNOSTKOWE (wersja edytowalna) 21.08.2020 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I - 1/XV do SIWZ - KOSZTORYSY (wersja edytowalna) 21.08.2020 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wersja edytowalna) 21.08.2020 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - GRUPA KAPITAŁOWA (wersja edytowalna) 21.08.2020 pobierz dokument
Odpowiedzi na pytania 24.08.2020 pobierz pdf
Modyfikacje - zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY (wersja edytowalna) 24.08.2020 pobierz dokument
Odwołanie wniesione przez POLSUPER sp. z o.o. 01.09.2020 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez SUEZ Sp. z o.o. 01.09.2020 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez AG COMPLEX Sp. z o.o. 01.09.2020 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez REMONDIS Sp. z o.o. 01.09.2020 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez PARTNER Sp. z o.o., Sp. k. 01.09.2020 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz 01.09.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert 18.09.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (2) 25.09.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (3) 29.09.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (4) - przedłużenie terminu składania ofert 08.10.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (5) - przedłużenie terminu składania ofert 23.10.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (6) - przedłużenie terminu składania ofert 18.11.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (7) - przedłużenie terminu składania ofert 10.12.2020 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (8) - przedłużenie terminu składania ofert 14.01.2021 pobierz pdf
Modyfikacja SIWZ (9) 27.01.2021 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 15.02.2021 pobierz pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12.03.2021 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115