Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Ręczne oczyszczanie na terenie m.st Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/18/21
Termin składania ofert 13.07.2021
link do miniPortalu 12.05.2021
Identyfikator postępowania a9658a05-1523-407b-a020-8d3704ef839a 12.05.2021
Ogłoszenie o zamówieniu 12.05.2021 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian 04.06.2021 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian (2) 22.06.2021 pobierz pdf
SWZ 12.05.2021 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 12.05.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 1a do SWZ - Ceny jednostkowe 12.05.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ 12.05.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 1/I - 1/XIII do SWZ - Kosztorysy 12.05.2021 pobierz dokument
Odwołanie wniesione przez POLSUPER sp. z o.o. 25.05.2021 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez AG-COMPLEX sp. z o.o. 25.05.2021 pobierz pdf
Odpowiedzi na pytania 28.05.2021 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ - przedłużenie terminu składania ofert 04.06.2021 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ - przedłużenie terminu składania ofert (2) 22.06.2021 pobierz pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 04.06.2021 pobierz pdf
Modyfikacje 09.06.2021 pobierz pdf
Załącznik nr 1a do SWZ - Ceny jednostkowe (zmodyfikowany) 09.06.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 1/I - 1/XIII do SWZ - Kosztorysy (zmodyfikowane) 09.06.2021 pobierz dokument
Informacja z otwarcia ofert 13.07.2021 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 17.09.2021 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115