Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Przewóz pracowników na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/23/21
Termin składania ofert 14.09.2021
Ogłoszenie o zamówieniu 27.08.2021 pobierz pdf
Identyfikator postępowania 3fb2c949-8c25-42e5-b49a-74769c2d46a0 27.08.2021
link do miniportalu 27.08.2021
SWZ 27.08.2021 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty 27.08.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 1-I do SWZ- kosztorys 27.08.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 27.08.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 2b do SWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków 27.08.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 27.08.2021 pobierz dokument
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 08.09.2021 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 14.09.2021 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 22.09.2021 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115