Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/22/21
Termin składania ofert 15.10.2021
Link do miniPortalu
Identyfikator postępowania 1ea97f4b-871f-4e0e-a91e-86e9f7aab787
Ogłoszenie o zamówieniu 08.09.2021 pobierz pdf
Sprostowanie - ogłoszenie zmian 04.10.2021 pobierz pdf
SWZ 08.09.2021 pobierz pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 08.09.2021 pobierz dokument
Załączniki nr 1/I - 1/VI - Kosztorysy 08.09.2021 pobierz dokument
Załącznik nr 2 - JEDZ 08.09.2021 pobierz dokument
Odwołanie wniesione przez REMONDIS sp. z o.o. 21.09.2021 pobierz pdf
Modyfikacje SWZ 28.09.2021 pobierz pdf
Odpowiedzi na pytania 28.09.2021 pobierz pdf
Modyfikacje SWZ - przedłużenie terminu składania ofert 04.10.2021 pobierz pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 11.10.2021 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 15.10.2021 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 29.11.2021 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115