Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m. st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/19/21/I
Termin składania ofert 14.10.2021
Ogłoszenie o zamówieniu 05.10.2021 pobierz pdf
link do miniportalu
Identyfikator postępowania cfaae7dc-e7bd-4568-a1b1-b1304f65c650 05.10.2021
SWZ 05.10.2021 pobierz pdf
formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ 05.10.2021 pobierz dokument
kosztorys - załącznik nr 1a do SWZ 05.10.2021 pobierz dokument
oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ 05.10.2021 pobierz dokument
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 11.10.2021 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 14.10.2021 pobierz pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.10.2021 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115