Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Opróżnianie recyklomatów na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/24/21
Termin składania ofert 28.10.2021
ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2021 pobierz pdf
link do miniportalu
identyfikator postępowania ccac6e93-b515-4b72-9b8f-a125f2c7b1fb 19.10.2021
SWZ 19.10.2021 pobierz pdf
formularz oferty - zał.nr 1 do SWZ 19.10.2021 pobierz dokument
kosztorys - zał. nr 1a do SWZ 19.10.2021 pobierz dokument
oświadczenie - zał. nr 2 do SWZ 19.10.2021 pobierz dokument
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 21.10.2021 pobierz pdf
odwołanie wniesione przez Remondis sp. z o.o. 26.10.2021 pobierz pdf
Modyfikacje SWZ 26.10.2021 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 28.10.2021 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 18.11.2021 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115