Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie elementów małej architektury na pętlach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/2/22
Termin składania ofert 08.02.2022
Ogłoszenie o zamówieniu 25.01.2022 pobierz pdf
Link do miniportalu 25.01.2022
SWZ 25.01.2022 pobierz pdf
Formularz ofertowy - zał. 1 do SWZ 25.01.2022 pobierz dokument
Kosztorys cz. I - zał. 1/I do SWZ 25.01.2022 pobierz dokument
Kosztorys cz. II - zał. 1/II do SWZ 25.01.2022 pobierz dokument
Kosztorys cz. III - zał. 1/III do SWZ 25.01.2022 pobierz dokument
Kosztorys cz. IV - zał. 1/IV do SWZ 25.01.2022 pobierz dokument
Oświadczenie - zał. 2 do SWZ 25.01.2022 pobierz dokument
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie 02.02.2022 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 08.02.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku - część I, II, III 01.03.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku - cz. IV 02.03.2022 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115