Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2022-2026 – rejon IV
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/22
Termin składania ofert 17.05.2022
miniPortal
Ogłoszenie o zamówieniu 20.04.2022 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia 29.04.2022 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia (2) 10.05.2022 pobierz pdf
SWZ 20.04.2022 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ 29.04.2022 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ (2) 10.05.2022 pobierz pdf
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ 20.04.2022 pobierz dokument
Ceny jednostkowe - zał. nr 1a do SWZ 20.04.2022 pobierz dokument
Kosztorys - zał. nr 1-IV do SWZ 20.04.2022 pobierz dokument
JEDZ - zał. nr 2 do SWZ 20.04.2022 pobierz dokument
Oświadczenie - zał. nr 2a do SWZ 10.05.2022 pobierz dokument
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.05.2022 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 17.05.2022 pobierz pdf
Ogłoszenie o wyniku 23.05.2022 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115