Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/7/22
Termin składania ofert 14.06.2022
miniportal 16.05.2022
Ogłoszenie o zamówieniu 16.05.2022 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.06.2022 pobierz pdf
SWZ 16.05.2022 pobierz pdf
Formularz ofertowy - zał. 1 do SWZ 16.05.2022 pobierz dokument
Ceny jednostkowe - zał. 1a do SWZ 16.05.2022 pobierz dokument
ZMODYFIKOWANY - zał. 1a do SWZ - ceny jednostkowe 31.05.2022 pobierz dokument
Kosztorysy - zał. 1/I - 1/XIII do SWZ 16.05.2022 pobierz dokument
ZMODYFIKOWANY - zał. 1/I - 1/XIII do SWZ - kosztorysy 31.05.2022 pobierz dokument
JEDZ - zał. 2 do SWZ 16.05.2022 pobierz dokument
Oświadczenie - zał. 2a do SWZ 16.05.2022 pobierz dokument
Odwołanie wniesione przez POLSUPER sp. z o.o. 27.05.2022 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ / odpowiedzi na pytania 31.05.2022 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ (2) 03.06.2022 pobierz pdf
Wyjaśnienia SWZ 07.06.2022 pobierz pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 07.06.2022 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 14.06.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 02.08.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku - część I/rejon I 05.09.2022 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115