Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2022-2026 – rejon IV
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/5/22/I
Termin składania ofert 30.06.2022
miniPortal 03.06.2022
Ogłoszenie o zamówieniu 03.06.2022 pobierz pdf
SWZ 03.06.2022 pobierz pdf
Formularz ofertowy - zał. 1 do SWZ 03.06.2022 pobierz dokument
Ceny jednostkowe - zał. 1a do SWZ 03.06.2022 pobierz dokument
Kosztorys - zał. 1/IV do SWZ 03.06.2022 pobierz dokument
Oświadczenie JEDZ - zał. 2 do SWZ 03.06.2022 pobierz dokument
Oświadczenie - zał. 2a do SWZ 03.06.2022 pobierz dokument
Wyjaśnienia SWZ 23.06.2022 pobierz pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 23.06.2022 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 30.06.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 14.07.2022 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115