Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Aktualności

2024-02-07

Kontrola czystości przy budowach

Błoto na jezdni to ryzyko poślizgu. Dlatego, mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców przypominamy, że obowiązkiem inwestorów jest dbanie o czystość pojazdów opuszczających teren budowy.

Obecna pogoda to czas wzmożonych kontroli wokół terenów inwestycji. Kiedy jest deszczowo, ciężarówki wywożą na jezdnie błoto, co jest nie tylko niekorzystne dla estetyki miasta, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. Inwestorzy mają obowiązek zadbać, aby pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy były umyte. Jednym z wzorcowych rozwiązań jest umieszczenie przy bramie wyjazdowej myjki dla kół. Zabrudzenie drogi publicznej jest zagrożone mandatem z obowiązkiem usunięcia zanieczyszczenia.

Ciężarówka wyjeżdża z terenu budowy na jezdnię, widać jak brudzi nawierzchnię błotem

Śliska warstwa błota na jezdni to zagrożenie poślizgiem

Czysta Warszawa - wspólna sprawa

Wspólne patrole porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej w ostatnich dniach skontrolowały tereny wokół 11 inwestycji i sprawdziły czystość przyległego terenu. Konieczne były interwencje u kierowników budów, które w kilku przypadkach zakończyły się mandatem.

Miejsca, gdzie występuje problem zanieczyszczania jezdni, mogą zgłaszać również mieszkańcy - bezpośrednio policji, Straży Miejskiej lub za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115