Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Zamówienia publiczne

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy ZOM/KP/11/22
Termin składania ofert 09.09.2022
Ogłoszenie o zamówieniu 05.08.2022 pobierz pdf
Sprostowanie ogłoszenia 29.08.2022 pobierz pdf
miniportal 05.08.2022
SWZ 05.08.2022 pobierz pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty 05.08.2022 pobierz dokument
Załączniki 1/I - 1/VI do SWZ - kosztorysy 05.08.2022 pobierz dokument
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ 05.08.2022 pobierz dokument
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie 05.08.2022 pobierz dokument
Odwołanie wniesione przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz 17.08.2022 pobierz pdf
Odwołanie wniesione przez Polsuper sp. z o.o. 17.08.2022 pobierz pdf
Odpowiedzi na pytania 24.08.2022 pobierz pdf
Modyfikacja SWZ (termin) 29.08.2022 pobierz pdf
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 01.09.2022 pobierz pdf
Informacja z otwarcia ofert 09.09.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku 28.09.2022 pobierz pdf
Zawiadomienie o wyniku (2) 10.11.2022 pobierz pdf
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115