fb
Ulice

Zlecamy całoroczne oczyszczanie około 1/3 warszawskich dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Wykonawcy prac działający na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta zajmują się myciem i zamiataniem jezdni, sprzątaniem poboczy, oczyszczaniem chodników i opróżnianiem koszy. Zimą głównym zadaniem wykonawców jest zabezpieczanie ulic oraz ciągów pieszych przed śliskością.

Całodobowo działa Pogotowie Porządkowe sprzątające nagłe zanieczyszczenia na drogach.

Każdego dnia setki osób porządkują tereny podlegające ZOM. Są to pracownicy firm wyłonionych w przetargach oraz robotnicy interwencyjni zatrudnieni przez ZOM.  

Oczyszczanie miasta zlecane jest także przez urzędy 18 warszawskich dzielnic i dotyczy dróg oraz terenów o kategorii gminnej. O czystość zobowiązany jest także dbać każdy zarządca i właściciel terenu, co reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W mieście stołecznym Warszawie kwestie te reguluje ponadto Regulamin utrzymania czystości i porządku.

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

   Dane do faktury
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

 

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 628 26 74


Elektroniczna skrzynka podawcza     Elektroniczna skrzynka podawcza 

CAŁODOBOWO:

całodobowo